HISTORYCZNE TERENY PODKARPACIA 1939 r.
                      KRESY PO£UDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ                        
POWRÓT / RETURN    DALEJ / NEXT